Půjčovna Smědá


O smědé

smedaSmědá pramení pod vrcholem Jizery v 875 m. n. m. a teče severozápadním až severním směrem ke státní hranici s Polskem. V Polsku ústí do Lužické Nisy. Horní tok Smědé do vesnice Bílý potok je extrémně náročný až nesjízdný. Úsek z Bílého potoka do Raspenavy je považován za náročný s obtížností WW III. Někdy je tento úsek, na kterém se vyskytují často kaskády, prahy a malé vodopády, srovnáván s řekami na Korsice. Vzhledem k náročnosti a po většinu roku nízkému stavu vody v korytě nelze tento úsek doporučit pro vodní turistiku. Obtížnost řeky od Raspenavy na státní hranice se už výrazně nemění (max. WW II) s vyjímkou úseku nad vesnicí Víska, kde se řeka zakousává do skal a vytváří krátký ale velmi pěkný terén WW III. Bohužel po většinu roku je koryto naprosto vyschlé, protože voda je odváděna do nedaleké elektrárny.
Celoročně je Smědá splavná z vesnice Višňová na státní hranici s Polskem do vesnice Boleslav nebo až do Vsi. Kromě léta lze nasedat již nad vesnicí Víska. Celá oblast řeky Smědé od Frýdlantu v Čechách až do Polska patří do oblasti NATURA 2000. Platí zde speciální režim pro návštěvníky a turisty a je třeba mít plavbu na Smědé v tomto úseku povolenou od Krajského úřadu (Vokotur má povolení na rok 2006 pro limitovaný počet akcí). Vyhlášení rezervace NATURA 2000 v roce 2005 předcházelo vyhlášení ptačí rezervace „Meandry Smědé“.

Vyhlášení rezervace na Smědé není náhodou. Řeka a okolí je opravdová nádhera. Asi nejtypičtější pro Smědou je velmi čistá a čirá voda, zlatavě zabarvené písečné nánosy a pláže, meandry zařezávající se do okolních luk a lesů, malebné vesnice. Pokud se chováte tiše a nenápadně můžete zahlédnout volavky, čápi nebo vzácného ledňáčka a vydru. Celá oblast je bohatá na endemicky se vyskytující druhy rostlin a hmyzu.

Plavba z Vísky, respektive z Višňové do Vsi, je výlet na jeden celý den. Pokud navštívíte Smědou o víkendu, je kombinace kola a kánoe ideální. Po začlenění Česka a Polska do zóny volného pohybu osob se můžeme těšit na plavbu vícedenní přes hranici až do Polska.


Kilometráž Smědé

Při předávání materiálu a lodí Vám podrobně popíšeme na mapě kudy pojedete a kde se vyskytují záludnosti na řece. Kilometráž řeky a mapu okolí Vám také bezplatně zapůjčíme. Níže uvedenou kilometráž nejčastěji splouvaného úseku berte jako ilustrativní.

Úsek Obtížnost Zajímavosti okolí
Víska (most) – Višňová (most)
6km/2hod
WW I (II), úzké písčito-kamenité koryto, písčité nánosy a pláže, 2 sjízdné jezy WWII Průjezdy vesnicí, písečné koryto řeky, elektrárna nad Vískou – přiváděcí kanál vede skrz skalní masiv, řeka v ohybu vytváří pěkný úsek WWIII, bohužel po většinu roku je bez vody
Višňová (most) –
Ves (most)
8km/5hod
WWI, koryto meandruje, občas padlé stromy, někdy zablokované koryto 1 sjízdný jez WWII Pěkná příroda, louky, meandry, ptáci, výstupní místo přímo na hranici s Polskem – dále jízda po hraniční řece

Doprava na Smědé

Příjezd na Smědou je ze směru Liberec – Frýdlant v Čechách – Víska – Višňová.s4
Silnice až do Frýdlantu je široká a frekventovaná, silnice z Frýdlantu do Vísky je naopak velmi úzká, málo frekventovaná a místy velmi rozbitá. Podtrhuje to charakter celé oblasti Frýdlantska, kterou lze popsat jako kraj, kde „dávají lišky dobrou noc“. Celá oblast je ideální pro cykloturistiku.

Z Frýdlantu až na polské hranice vede železnice, která de facto kopíruje řeku. Zastávky jsou jak ve Visce, tak ve Višňové, tak v Boleslavi. Vzhledem k malé frekvenci vlaků a vzdálenosti nádraží od nástupních a výstupních míst na řece lze vlakové spojení doporučit pro návštěvníky, kteří chtějí vodní turistiku kombinovat s turistikou nebo cykloturistikou.

Pro ostatní lze doporučit dopravu individuálně autem.

Auta lze zanechat buď na nástupním místě:
 • Víska – první most od Frýdlantu
 • Višňová – hospoda u mostu
…nebo na výstupním místě:
 • Ves – u mostu
 • Boleslav – u mostu nebo nádraží.

Vše závisí na počtu aut a na vzájemné dohodě.

V každém případě zajišťujeme:

 • doprava řidičů zpět k autům
 • veškeré vybavení a lodě dovezeme a odvezeme

Vy si pouze zajišťujete dopravu na místo srazu.


Ekologie plavby

s5Celá oblast je v rezervaci NATURA 2000, která se řídí zvláštními předpisy. Podstatné je, že na plavbu po Smědé je vydáváno zvláštní povolení od Krajského úřadu, které se uděluje po schválení všemi orgány zainteresovanými v problematice, včetně vyjádření obce Višňová. O toto povolení se žádá každý rok na předem dohodnutý počet akcí. VOKOTUR jako jediný toto povolení má, musíme však dbát na dodržování přísných pravidel pohybu v rezervaci.

Pokud tedy pojedeš Smědou dodržuj toto:

 • klid
 • čistotu a pořádek
 • ohleduplnost k přírodě
 • zbytečně nevystupuj na břeh
 • netrhej kytky, nešlapej na brouky, neházej kameny po rybách, vydrách a ptácích 🙂

Podmínky půjčování na Smědé

s2Půjčení lodí na Smědé je třeba si objednat a současně zaplatit zálohu, obvykle 50% ceny za objednané služby.

POZOR: Doplatek se hradí při předávání materiálu.

Rezervaci lze provést:

 • telefonicky (+420 603 457 651)
 • e-mailem (tykalz@tiscali.cz)

Zaplacení zálohy lze provést předem avizovaným bankovním převodem, složenkou typu A.
Pokud si přiobjednáte některé další služby např. podle počasí (další vaky, neoprény, boty, bundy, vesty, přilby), není problém zaplatit až při samotném předávání materiálu. Dané služby však nahlaste minimálně 1 den před akcí.


Ceník lodí a materiálu

Počet osob Počet lodí Celková cena akce
Kč/1den
Cena na osobu
Kč/1den
6 3 4200,- 700,-
8 4 4800,- 600,-
10 5 5000,- 500,-
12 6 5200,- 433,-
14 7 5400,- 386,-
16 8 5600,- 350,-
18 9 5800,- 322,-
20 10 6000,- 300,-

Cena zahrnuje:

 • dopravu lodí na místo vyplutí
 • zapůjčení lodí – pádla – vesty
 • dopravu řidičů zpět k autům

Dopravu na místo vyplutí si zákazníci zajišťují sami.
Dle ceníku naší půjčovny lze objednat také další služby.


Poprvé na Smědé

Kancelář VOKOTUR sídlí ve Stráži pod Ralskem.s1

Výdej materiálu ale probíhá přímo u řeky Smědé.

Pokud tedy pojedete Smědou, není potřeba lodě nikam převážet. Stačí se dopravit na místo srazu, nalodit a jedete. Dopravu lodí i vodáků (řidičů) zpět na místo srazu zajistíme.

Sraz je nejčastěji ve Višňové u mostu (u hospody) v sobotu ráno v 10:30. Pokud je dostatek vody je sraz ve Vísce u prvního mostu od Frýdlantu v 9:30. Konec plavby je ve Vsi kolem 17:00. Délka plavby je kolem 6 – 7 hodin včetně zastávek.

Více informací o řece Smědé (foto, obtížnost, možnosti ubytování, zajímavosti v okolí, …)
naleznete v následujících odkazech